RTK toetused

Kellele sobivad RTK toetused?

Aja jooksul on Riigi Tugiteenuste Keskuse alla koondunud mitmeid väga erinevate eesmärkidega toetusmeetmeid alates elukestvast õppest ja lõpetades ettevõtlusega, millega saab huvi korral tutvuda siin. 2020 sügisel lõppenud Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud oli teadmismahukates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele perspektiivikas meede uuringute toetamiseks ja tootearenduse ettevalmistamiseks. Ettevõtete toetamiseks on ennekõike starditoetus ja Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetus. RTK rahastab ettevõtlusprojekte peamiseli Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Ettevõtlustoetuse puhul võib ühisjooneks lugeda selle, et toetusega tekib juurde ka uusi töökohti. Toetuste skaala on suur – nt kuni 15 000 eurot starditoetuse puhul ja kuni 900 000 eurot Ida-Viru tööstusinvesteeringute puhul.

Kontsept OÜ hea meelega aitab selgusele jõuda, kas RTK toetuste hulgas on sobivaid meetmeid Teie ettevõttele.

 • RTK toetuste skeene on väga kirju ja seetõttu tasub aeg-ajalt lihtsalt raksendsusülksuse lehel käia. Riik koondab asutuse alla erinevaid meetmeid ja seetõttu võib lisanduda uusi.
 • Üldjuhul ettevõtlustoetuste puhul olla tähelepanelik, kas meede rakendub ka riigi osalusega ettevõtete puhul.
 • Konkreetse meetme valguses tasub kohe välja uurida, kas ettevõtte tegevusala ja projekti tegevusala on toetatavad.
 • Hea oleks mõelda, mis on konkreetse suurusega ettevõtte toetuste määrad ja summad kõrvutatuna arendusprojekti esialgse indikatiivse eelarvega. Kas toetuse summa on kooskõlas selle vaevaga, mida tuleb näha toetuse saamiseks või kas näiteks 10% toetuse määra juures on arendusprojekti eelarve piisav, et saada maksimaalne toetussumma jne.

Erinevalt EAS-i ja KIK-i toetustest ei ole RTK toetustel nii selget ühtset fookust. Laiem eesmärk on toetada riiklike strateegiate eesmärkide saavutamist ja edendada Eesti ühiskonda ja majandust. Administratiivselt on RTK alla tulnud nii Archimedese kui EASi ja teiste rakendusüksuste meetmeid.

Starditoetuse puhul tasuks olla valmis järgmiseks:

 • äriidee peab olema väga selgesti sõnastatud ja äriplaan selgelt ja põhjalikult kirja pandud ka siis, kui ollakse teadlikud, et asjad võivad ühes või teises suunas muutuda;
 • ettevõtjalt eeldatakse nõustamise läbimist maakondlikus arenduskeskuses;
 • ettevõtjalt nõutakse kohustuslikus korras töökohtade loomist (vähemalt 2 töötajat) ja müügitulu kasvu (vähemalt 80 000 eurot); seega võiks kaaluda Töötukassa toetust, kui seda kohustust ei soovita võtta või äriidee ei ole nii ambitsioonikas;
 • ettevõte peab olema taotlemise hetkeks ka registreeritud äriregistris eh siis nii, ei saa riske maandada, et kui toetust ei tule, siis ei registreeri;
 • vt siit spetsiifilisi ja juriidilisi tingimusi, millele tuleb vastata
 • toetatakse konkreetseid tegevusi, mitte lihtsalt ettevõttega alustamist;
 • Tallinna ettevõttele kohaldub automaatselt ka ekspordinõue.
 • projekti omaosaluse katmine on läbi mõeldud ja seda toetavad ka ettevõtte finantsnäitajad ning prognoosid.

Kõigepealt soovitame ühendust võtta RTK konsultandiga ja tutvustada oma ettevõtet ja projekti, et saada juba konkreetsemaid soovitusi toetusmeetmete osas.

Küsi rohkem infot!