Toetuste taotlemine

Oleme abiks toetuste taotlemisel erinevatest fondidest ja rakendusüksustest:

Meie poole võib pöörduda järgmistes küsimustes*:

 • toetusmeetmete kaardistamine
 • plaanitavate kulude abikõlblikkuse kontroll
 • taotlusprojekti projektiplaani koostamine
 • taotluse lisadokumentide komplekteerimine
 • taotlusprojekti turundusplaani ja äriplaani/arenguplaani koostamine
 • abikõlblike kulude jälgimiseks süsteemi loomine ja haldamine
 • taotlusprojekti raportite ja aruannete ning väljamaksetaotluste koostamine
 • riigiabireeglite järgimise nõustamine
 • arendusplaanide sh tootearendusplaanide koostamine
 • kulude abikõlblikkuse kontroll elluviimise faasis
 • lihtsamate finantsprognooside koostamine

When it rains manna from heaven, some people put up an umbrella. Others reach for a big spoon.
Peter Drucker

*Teenust ei saa pakkuda elektrienergia müügi ja tootmise ning energeetika valdkonna ettevõtetele. 

Küsi rohkem infot!